1183 Budapest, Vajk utca 16-20. | OM: 035126 | Intézményvezető: Galgóczy Zoltán

Bemutatkozik a könyvtár PDF  | Nyomtatás |  E-mail
2010. október 20. szerda, 00:22

"...a könyvek száma végtelen, a te éveid pedig végesek;
s óráidat s napjaidat oly sok egyéb foglalatosság kívánja magának.
Mint üres beszédű társalkodót:
úgy kerüld a tartalmatlan könyvet....”
(Kölcsey Ferenc)A könyvtárnak eredetileg otthont adó helyiség az iskolaépület 1984-es átadásától egészen a 2003-2004-es tanév végéig alsó tagozatos osztályteremként is mûködött. Ez a körülmény nyilvánvaló akadálya volt a könyvtári szolgáltatások teljes körű használatának, vagy egy esetleges nagyobb fejlesztésnek. Ennek ellenére az állomány – amennyire a rendelkezésre álló hely engedte - gyarapodott, a kölcsönzés és a helyben olvasás lehetősége folyamatosan biztosítva volt.

Mintegy öt évvel ezelőtt végre lehetőség nyílt arra, hogy az iskolai könyvtár önálló, szeparált egységként működjék tovább, azaz a korábbiaknál nagyobb szerepet vállalhasson az iskola egészét érintő napi nevelési, oktatási munkában, a tanulók önművelési igényének és készségének kialakításban, a tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban, a gyermekek személyiségének formálásában.

Az új lehetőséget az iskola vezetősége, benne a könyvtárossal, Sztanóné Barta Máriával, Babszi nénivel igyekezett kihasználni. Hosszú távú könyvtárfejlesztési programot dolgoztak ki, amelynek egyes szakaszai mára lezárultak.

Elsőként a könyvállomány felülvizsgálata történt meg. Bebizonyosodott, hogy a szakkönyvek, kézikönyvek jelentős hányada elavult, a gyűjtemény egyéb része pedig a kötetek állapota miatt kifogásolható.
A szakmai vagy esztétikai okokból leselejtezett könyvek helyére lassan új kiadványok kerülnek. Az állomány általános helyzetén, megítélésén igyekszünk folyamatosan változtatni, hiszen a jelenleg rendelkezésre álló mintegy 3000 kötet egy része régebbi kiadású, elnyűtt. (Örvendetes, hogy az elmúlt években - főként 2008-ban és 2009-ben - milliós értékben kerültek friss könyvek a könyvtárba. Emellett egyre több egyéni felajánlás is érkezik; ezek révén elsősorban a legkisebbeknek szóló kínálatunk gazdagodik.) 
Az iskolai könyvtár megújulása felé vezető úton tett második lépés a tárolókapacitás korszerűsítése, bővítése volt. Erre a célra az iskola vezetősége előbb közel 700.000,-, a 2008/2009-es tanév során 200.000,- forintot áldozott. Kicserélődött, utóbb bővült  a teljes polcrendszer, de az olvasók kényelmét szolgáló bútorzat is. Összesen 18 könyves állványt, hat asztalt és 24 széket vásároltunk. A tölgyfa bútorok kellemes, meghitt hangulatot kölcsönöznek a helyiségnek.
Az új tárolórendszer előnye az is, hogy a gyűjteményt a látogatók számára áttekinthetőbb módon tudjuk elhelyezni. (Ennek megkönnyítésére egy az ETO-ra épülő, de az iskolai könyvtár adottságaihoz és olvasóköréhez igazított egyszerűsített osztályozási rendet alkalmazunk. Igaz, a rendezési munkálatok nem haladnak gyorsan.) 
Az elmúlt időszakban korszerű multimédiás berendezésekkel gazdagodott a könyvtár. Hamarosan új, nagyobb teljesítményű komputert kapunk, amit tanulmányi célokra a diákok is használhatnak majd. (A géphez ADSL-hozzáférés biztosított!) Emellett nagyképernyős televízió, asztali DVD felvevő, képmagnó,  CD-s rádió, legújabban interaktív tábla  is a látogatók rendelkezésére áll. A multimédiás sarok egyébként - a tábla kivételével - az iskolánkban folyó kompetencia alapú oktatási programcsomaghoz kapcsolódó eszközbeszerzés révén valósult meg.


Olvasóinkat igyekszünk rendszeres látogatóinkká tenni. Lehetőségünk van beszélgetések, irodalmi teadélutánok lebonyolítására, vendégelõadók fogadására, mégpedig kulturált körülmények között.
Fõ célunk eléréséhez azonban mindenekelőtt válogatott, megfelelően feltárt könyvállományra van szükségünk; ennek megfelelően legfontosabb fejlesztési célunk is a gyűjtemény átgondolt gyarapítása, rendszerezése.

Módosítás dátuma: 2014. április 21. hétfő, 16:12